Xarici bazar

Beynəlxalq bazarlarda ticarət olunan qiymətli kağızları və törəmə maliyyə alətlərinin alınması və satılması üzrə vasitəçilik xidməti göstəririk!

Mənə maraqlıdır

Korporativ istiqrazlar haqqında məlumat

Xarici bazarlar istifadəçilərinə aşağı əməliyyat riski ilə səhmlər və digər uyğun maliyyə alətləri ilə etibarlı əməliyyatlar apara biləcəyi təhlükəsiz və tənzimlənən bir mühit təmin edir. Tənzimləyici tərəfindən müəyyən edilmiş qaydalar əsasında fəaliyyət göstərən bu bazarlar iki yerə bölünür: ilkin bazarlar və təkrar bazarlar.

Xarici bazarları, treyderlərin səhm alqı-satqısı üçün toplaşdıqları fiziki yerlər kimi həyatımıza daxil olmağa başlasa da, hal-hazırda əksər ticarətlər onlayn şəkildə aparılır. NASDAQ kimi bəzi bazarlarda ümumiyyətlə fiziki ticarət mərtəbələri yoxdur və bütün əməliyyatlar onlayn baş verir. Digərləri, NYSE kimi, fiziki ticarətin bazarın ümumi həcminin kiçik bir hissəsini təşkil etdiyi hibrid sistemə malikdir.

Odur ki, əgər siz də beynəlxalq bazarlarda rahatlıqla ticarət etmək istəyirsinizsə, vasitəçilik xidmətimiz məhz sizə uyğundur.

Ən çox alınan qiymətli kağızlar

Dünyanın ən böyük birjalarına cıxış

Amerika, Avropa və Asiyanın 15 ən böyük birjaya çıxış ( NYSE, Nasdaq, LSE, Euronext, HKEX və s.)

Geniş seçim imkanı

1.000.000-dan çox səhm, ETF, opsion, fyuçers, və birjada ticarət olunan digər alətlər.

Yüksək likvidlik

Aktivlərinizin likvidliyi xarici bazar səhimləri ilə daima yüsəkdir.